O Firmie

Firma powstała w 1992 roku, początkowo jako organizator przedsięwzięć promocyjnych, usług marketingowych. Razem z dojrzewaniem polskiej gospodarki rynkowej, firma uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach planistycznych, a jej właściciel – Wojciech Kurdziel brał udział w zarzadzaniu podmiotami realizującymi projekty biznesowe, głównie w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii.

Projekty Unijne

W trwającym okresie finansowania 2014-2020, na zlecenie przedsiębiorców, firm i samorządów przygotowujemy zgłoszenia (aplikacje) do konkursów na finansowanie unijne. Dotyczy to zarówno wezwań do Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), które są ogłaszane przez odpowiednie komórki Urzędów Marszałkowskich, jak i krajowych konkursów w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), Wiedza-Edukacja-Rozwój (POWER), Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Polska Wschodnia (POPW).

Biznes plany, oceny innowacyjności, studia wykonalności

W kooperacji z odpowiednimi specjalistami z różnych dziedzin technicznych oraz księgowymi wykonujemy biznesplany zawierające część opisową i analizy ekonomiczne przedsięwzięć, a także niezbędne w wielu konkursach na finansowanie unijne oceny innowacyjności projektów i studia wykonalności inwestycji.